ĸ
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • ͬĸƴ

 • ha
 • hai
 • han
 • hang
 • hao
 • he
 • hei
 • hen
 • heng
 • hm
 • hong
 • hou
 • hu
 • hua
 • huai
 • huan
 • huang
 • hui
 • hun
 • huo

 • hu б
 • [
 • I
 • O
 • F
 • P
 • ~
 • |
 • u
 • m
 • N
 • O
 • U
 • X
 • R
 • Z
 • ~
 • X
 • G
 • C
 • W
 • @
 • C
 • n
 • `
 • T
 • e
 • Ċ
 • n
 • S
 • U
 • ~
 • L
 • S
 • d
 • ̏
 • ̕
 • Ι
 • k
 • {
 • S
 • ֗
 • o
 • ܠ
 • n
 • t
 • L
 • i
 • _
 • g
 • b
 • E
 • U
 • {
 • s
 • U
 • C
 • I