ĸ
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • ͬĸƴ

 • ji
 • jia
 • jian
 • jiang
 • jiao
 • jie
 • jin
 • jing
 • jiong
 • jiu
 • ju
 • juan
 • jue
 • jun

 • jia б
 • ۣ
 • r
 • k
 • ]
 • A
 • T
 • _
 • S
 • z
 • ~
 • Ю
 • a
 • k
 • \
 • k
 • x
 • v
 • o
 • w
 • O
 • _
 • Í
 • `
 • v
 • ͐
 • W
 • j
 • ؆
 • O
 • P
 • e
 • e
 • R
 • ]
 • a
 • {
 • G