ĸ
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • ͬĸƴ

 • wa
 • wai
 • wan
 • wang
 • wei
 • wen
 • weng
 • wo
 • wu

 • wu б
 • أ
 • W
 • W
 • ]
 • V
 • }
 • T
 • v
 • G
 • N
 • J
 • f
 • g
 • T
 • b
 • @
 • N
 • W
 • J
 • I
 • P
 • |
 • ƕ
 • `
 • ʏ
 • Ώ
 • G
 • _
 • `
 • R
 • A
 • N
 • w
 • o
 • q
 • u
 • F
 • }
 • \
 • M
 • ^
 • F
 • ~
 • c
 • r