ĸ
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • ͬĸƴ

 • ya
 • yan
 • yang
 • yao
 • ye
 • yi
 • yin
 • ying
 • yo
 • yong
 • you
 • yu
 • yuan
 • yue
 • yun

 • yao б
 • ҧ
 • ҩ
 • Ҧ
 • Ҫ
 • ҡ
 • Ҥ
 • Ҩ
 • ҥ
 • ң
 • ҫ
 • Ң
 • Կ
 • ߺ
 • x
 • Q
 • a
 • i
 • A
 • C
 • Q
 • e
 • u
 • e
 • l
 • |
 • q
 • r
 • t
 • n
 • H
 • O
 • w
 • ș
 • @
 • |
 • a
 • i
 • Љ
 • ҝ
 • @
 • o
 • {
 • |
 • ׊
 • b
 • c
 • _
 • u
 • P
 • [
 • _
 • o